นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ มอบหมายให้งานการพยาบาลส่งเสริม คุณภาพชีวิต พร้อมทีมสนับสนุน สหวิชาชีพจากกลุ่มงานต่างๆของโรงพยาบาลสงฆ์ ดำเนินการฉีดวัคซีนกระตุ้นป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 4 แด่คณะสงฆ์ และบุคลากรโรงพยาบาลสงฆ์ และกระตุ้นเข็มที่ 3 สำหรับญาติและศิษย์วัด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และได้ถวายชุดตรวจคัดกรองโควิดแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) ให้กับวัดยานนาวา จำนวน 300 ชุด และวัดอาวุธวิกสิตาราม จำนวน 300 ชุด ทั้งนี้พระคุณเจ้าได้มอบขนมให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565


วันที่ 14 ม.ค. 2565

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ มอบหมายให้งานการพยาบาลส่งเสริม
คุณภาพชีวิต พร้อมทีมสนับสนุน
สหวิชาชีพจากกลุ่มงานต่างๆของโรงพยาบาลสงฆ์ ดำเนินการฉีดวัคซีนกระตุ้นป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 4 แด่คณะสงฆ์ และบุคลากรโรงพยาบาลสงฆ์ และกระตุ้นเข็มที่ 3 สำหรับญาติและศิษย์วัด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และได้ถวายชุดตรวจคัดกรองโควิดแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) ให้กับวัดยานนาวา จำนวน 300 ชุด และวัดอาวุธวิกสิตาราม จำนวน 300 ชุด ทั้งนี้พระคุณเจ้าได้มอบขนมให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

ลิงค์อื่นๆ