การประเมินจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565 ดร.สุกัญญา กาญจนบัตร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี พร้อมด้วย พว.ผการัตน์ เรี่ยวแรง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมกับกรมสุขภาพจิตเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพร้อมในการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจกลุ่มงาน และประเมินผลให้ข้อเสนอแนะผู้เข้าร่วมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ โรงพยาบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565


วันที่ 14 พ.ค. 2565

การประเมินจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565 ดร.สุกัญญา กาญจนบัตร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
พร้อมด้วย พว.ผการัตน์ เรี่ยวแรง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมกับกรมสุขภาพจิตเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพร้อมในการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจกลุ่มงาน และประเมินผลให้ข้อเสนอแนะผู้เข้าร่วมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ โรงพยาบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

ลิงค์อื่นๆ