พว.ชุลีรัตน์ สาระรัตน์ รองผู้อำนวยการ ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์ เป็นวิทยากรในโครงการ การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 2 บรรยายในหัวข้อ ทีมและรูปแบบในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี และ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565


วันที่ 14 พ.ค. 2565

พว.ชุลีรัตน์ สาระรัตน์ รองผู้อำนวยการ ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์ เป็นวิทยากรในโครงการ การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 2 บรรยายในหัวข้อ ทีมและรูปแบบในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี และ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

ลิงค์อื่นๆ