นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานเปิดการอบรม Update on Clinical of COVID-19 and Other EIDs & Re-EIDs โดยมีรศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยแพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ ร่วมบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ผู้ร่วมอบรม ณ โรงแรม เดอะไทค์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565


วันที่ 23 มิ.ย. 2565

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานเปิดการอบรม Update on Clinical of COVID-19 and Other EIDs & Re-EIDs โดยมีรศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยแพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ ร่วมบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ผู้ร่วมอบรม ณ โรงแรม เดอะไทค์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

ลิงค์อื่นๆ