สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดย ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และทีมบุคลากร จัดกิจกรรม “การสร้างกระบวนการและต้นแบบชุมชนป้องกันโรคมะเร็งในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย” ภายใต้ “โครงการการให้บริการวิถีใหม่ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งและการสร้างความรอบรู้ด้านโรคมะเร็ง” เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือร่วมกันถึงปัญหา พฤติกรรม ข้อมูลที่จำเป็นของแต่ละชุมชน และหาแนวทางเบื้องต้นสำหรับการดำเนินกิจกรรมในอนาคต ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565


วันที่ 05 ส.ค. 2565

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดย ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และทีมบุคลากร จัดกิจกรรม “การสร้างกระบวนการและต้นแบบชุมชนป้องกันโรคมะเร็งในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย” ภายใต้ “โครงการการให้บริการวิถีใหม่ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งและการสร้างความรอบรู้ด้านโรคมะเร็ง” เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือร่วมกันถึงปัญหา พฤติกรรม ข้อมูลที่จำเป็นของแต่ละชุมชน และหาแนวทางเบื้องต้นสำหรับการดำเนินกิจกรรมในอนาคต ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

ลิงค์อื่นๆ