เข็มมุ่ง


วันที่ 10 ก.ย. 2562

เข็มมุ่ง พ.ศ. 2563
ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Comprehensive Health Care)
• พัฒนาการแพทย์เฉพาะทางให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
• พัฒนา digital technology assisted service system
• การส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH