สแกน QR Code : รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563