สแกน QR Code : รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563