สแกน QR Code : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560