สแกน QR Code : ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์ ประเภทตู้โดยสาร