สแกน QR Code : ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 418 รายการ