สแกน QR Code : ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมการแพทย์ ประจำปี 2562