สแกน QR Code : ร่างประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อร่วมยาระดับกรม สารน้ำให้ทางหลอดเลือดดำ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)