สแกน QR Code : ประกาศกองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบ ผลิต และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องการพัฒนาภาพลักษณ์และอัตลักษณ์สำหรับการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์ โดยวิธีคัดเลือก

ลิงค์อื่นๆ