สแกน QR Code : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อร่วมวัสดุทางการแพทย์ระดับกรม จำนวน 7 รายการ