ข่าวเด่นประเด็นร้อน ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ทำไม? ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำงานบนเรือ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ แนะการตรวจสุขภาพก่อนทำงานบนเรือหรือการตรวจอาชีวเวชกรรมเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะไม่เพียงทำให้ผู้ว่าจ้างมั่นใจในความพร้อมในการทำงาน แต่ยังเป็นการประเมินศักยภาพของตนเองก่อนทำงาน โดยเฉพาะในกลุ่มคนทำงานบนเรือ ที่ต้องไปทำงานในสถานที่ที่มีข้อจำกัดและอยู่ห่างจากชายฝั่งเป็นเวลานาน นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กลุ่มคนที่ทำงานบนเรือ คือคนที่ต้องไปทำงานห่างจากชายฝั่งเป็นเวลานาน เช่น กัปตัน คนเดินเรือ ช่างกลเรือ คนจัดเตรียมอาหารบนเรือ กะลาสีเรือ ตลอดจนแผนกอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ในกลุ่มนี้จะรวมไปถึงเรือโดยสาร เรือท่องเที่ยว เรือขนส่งสินค้า เรือที่ขนส่งพนักงานไปทำงานบนแท่นขุดเจาะกลางทะเล โดยกลุ่มคนทำงานบนเรือนี้ต้องไปทำงานอยู่ในสถานที่ที่มีข้อจำกัดและอยู่ห่างจากชายฝั่งเป็นระยะเวลานาน จึงมีโอกาสเกิดสภาวะฉุกเฉินบนเรือในขณะทำงานอาจถึงแก่ชีวิตได้ตลอดเวลา นายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวเพิ่มว่า สำหรับการตรวจสุขภาพตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลปี 2558 ตามกำหนด ให้ตรวจสุขภาพทุก 2 ปี สำหรับคนประจำเรือที่มีอายุมากกว่า 18 ปี และที่มีอายุน้อยกว่า18 ปี แต่ไม่น้อยกว่า16 ปี ให้ตรวจทุก 1 ปี เนื่องจากคนทำงานบนเรือมีหลายช่วงอายุ และมีสุขภาพไม่เหมือนกัน ฉะนั้นการตรวจสุขภาพนอกจากจะซักประวัติ ตรวจร่างกาย แล้ว ยังมีการตรวจความพร้อมของร่างกายเพิ่มเติม เช่น ตรวจความคมชัดของสายตา ตาบอดสี ตรวจการได้ยิน ตรวจฟัน ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจ X-Ray ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ส่วนโรคต้องห้ามของคนทำงานบนเรือ ได้แก่ โรคหัวใจ โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคปอดติดเชื้อ โรคที่มีการติดต่อได้ง่ายซึ่งต้องรักษาให้หายก่อนแล้วกลับมาตรวจใหม่ ดังนั้นการตรวจและประเมินสุขภาพของคนทำงานบนเรือจะต้องละเอียดมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และต้องอิงกับกระทรวงสาธารณสุขที่ทำงานด้านนี้ อย่างเช่นสมาคมของการตรวจคนบนเรือ และพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล อีกด้วย ซึ่งโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ให้บริการตรวจสุขภาพก่อนทำงานบนเรือ ที่แผนกอาชีวเวชศาสตร์ ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันจันทร์ วันอังคาร และวันศุกร์ ในเวลาราชการ 08.00 – 12.00 น. โทร.025 481 000 ต่อ 7507 *************************************** #กรมการแพทย์ #โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี #ตรวจสุขภาพคนทำงานบนเรือ -ขอบคุณ- 27 พฤษภาคม 2565

วันที่ 27 พ.ค. 2565

อ่านต่อ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เปิดคลินิกนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานด้านโรคมะเร็ง และหอผู้ป่วยวิจัยด้านโรคมะเร็งแบบบูรณาการอย่างเป็นทางการ

คลินิกนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานด้านโรคมะเร็งและหอผู้ป่วยวิจัยด้านโรคมะเร็งแบบบูรณาการ จัดตั้งและเริ่มดำเนินการศึกษาวิจัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ณ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง ชั้น 4 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยแยกสถานที่ออกจากหน่วยงานบริการอื่น ๆ ซึ่งสามารถรองรับการวิจัยในรูปแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และสามารถรองรับการดำเนินงานวิจัยทางคลินิกด้านโรคมะเร็งในมนุษย์โดยเฉพาะ รวมทั้งสามารถสนับสนุนงานวิจัยทางคลินิกอย่างเป็นทางการได้อีกด้วย นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ดำเนินงานการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์วิจัยทางคลินิก (Clinical Research Center : CRC) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาด้านอื่นๆ ซึ่งผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา มีผลงานวิจัยที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ 2 เรื่อง ได้แก่ 1)ความปลอดภัยและประสิทธิผลของการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์เกรดยาตัวแรกของประเทศไทยในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย และ 2)การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อไวรัส SAR-CoV-2 หลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยมะเร็ง และอยู่ระหว่างการดำเนินงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการคัดกรองพันธุกรรมเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่แบบมุ่งเป้า (Precision Medicine) ในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันการดำเนินงานของคลินิกนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานด้านโรคมะเร็งฯ ได้ให้บริการดูแลรักษาทางการแพทย์ผสมผสานด้านโรคมะเร็งด้วยบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย และกำลังศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาในระยะที่ 1 แบบสุ่มปกปิดข้อมูลการรักษาสองด้านควบคุมด้วยยาหลอกเพื่อประเมินความปลอดภัยของสารละลายพ่นจมูกที่มีไฮโปรเมลเลสเป็นองค์ประกอบหลักและแอนติบอดี้คอกเทลต้าน SAR-CoV-2 ที่เป็นอิมมูโนก๊อบบูลินจี-1 ของมนุษย์ในอาสาสมัครสุขภาพดี โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 3 สถาบัน คือ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์การเภสัชกรรม การดำเนินงานของคลินิกนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานด้านโรคมะเร็งและหอผู้ป่วยวิจัยด้านโรคมะเร็งแบบบูรณาการการวิจัยทางคลินิก ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันทางการแพทย์หลายสถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และองค์การเภสัชกรรม เพื่อให้เกิดงานวิจัยทางคลินิกด้านโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาการดูแลรักษาโรคมะเร็งให้ก้าวหน้าต่อไป และในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้เปิดคลินิกนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานด้านโรคมะเร็งและหอผู้ป่วยวิจัยด้านโรคมะเร็งแบบบูรณาการอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์การเภสัชกรรม ร่วมเปิดงาน ขอขอบคุณ 26 พฤษภาคม 2565

วันที่ 26 พ.ค. 2565

อ่านต่อ

 กรมการแพทย์แนะวิธีการนอนในผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ

กรมการแพทย์แนะผู้สูงอายุฝึกเข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลา รับประทานอาหารให้พอดี ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน งดสูบบุหรี่ ลดแอลกอฮอล์ งดอ่านหนังสือ งดดูโทรศัพท์มือถือและงดดูโทรทัศน์ก่อนเข้านอน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุให้มีคุณภาพที่ดี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่าเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง อาทิ การรับรสที่เปลี่ยนแปลงไป สายตามัวลง หูได้ยินไม่ชัดเจน ความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ทำให้ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวลดลง รวมถึง การนอนหลับพักผ่อนของร่างกาย ซึ่งพบว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้การนอนของผู้สูงอายุไม่มีคุณภาพ ได้แก่ จำนวนชั่วโมงในการนอนลดลงเล็กน้อย มีการตื่นระหว่างคืนมากขึ้น มักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โรคประจำตัวหรือยาบางชนิดที่ส่งผลต่อการนอนหลับ บรรยากาศในบ้านพัก การขาดกิจกรรมระหว่างวัน เป็นต้น ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การนอนหลับในผู้สูงอายุมีคุณภาพลดลง ดังนั้น บุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุควรทำความเข้าใจถึงสาเหตุ และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการนอนของผู้สูงอายุ เพื่อจะได้วางแผนการดูแลที่เหมาะสม นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรักษาภาวะนอนไม่หลับในผู้สูงอายุ โดยทั่วไปแพทย์มักจะรักษาโดยไม่ใช้ยา แต่จะให้ผู้สูงอายุฝึกเข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลา รับประทานอาหารให้พอดี ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันในช่วงเช้าและบ่าย งดสูบบุหรี่ ลดแอลกอฮอล์ งดอ่านหนังสือ งดดูโทรศัพท์มือถือและงดดูโทรทัศน์ก่อนเข้านอนอย่างน้อย 30 นาที หากผู้สูงอายุไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เองหรือต้องนอนบนเตียงเป็นส่วนใหญ่ ผู้ดูแลจะต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ลดการทำกิจกรรมที่ส่งเสียงดังรบกวนการนอน นอกจากนี้แพทย์อาจพิจารณารักษาโดยใช้ยา ซึ่งจะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่แพทย์แนะนำ เนื่องจากระบบเผาผลาญและการทำลายยาในผู้สูงอายุจะทำงานลดลงทำให้ฤทธิ์ของยาตกค้างอยู่ในร่างกายนานกว่าปกติ หรือทำให้ร่างกายเกิดความเคยชินต้องใช้ยาที่มีขนาดสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การรักษาโดยการใช้ยาจึงควรอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และผู้ดูแลควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดต่อผู้สูงอายุ ********************************** #กรมการแพทย์ #สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ #การนอนหลับ #ผู้สูงอายุ ขอขอบคุณ- 25 พฤษภาคม 2565

วันที่ 25 พ.ค. 2565

อ่านต่อ

กิจกรรมผู้บริหารกรม กิจกรรมผู้บริหาร

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงรุ่งทิวา ถาวร นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการนิเทศและติดตามด้านมาตรฐานการบำบัดรักษาผู้ติดยา และสารเสพติดในสถานพยาบาล (HA ยาเสพติด) โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพ (Re-accreditation) การดำเนินงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของโรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (ผ่านระบบ Video Conference) วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อสนับสนุน และการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนด และเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการรับรองคุณภาพยาเสพติด (HA ยาเสพติด)

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงรุ่งทิวา ถาวร นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการนิเทศและติดตามด้านมาตรฐานการบำบัดรักษาผู้ติดยา และสารเสพติดในสถานพยาบาล (HA ยาเสพติด) โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพ (Re-accreditation) การดำเนินงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของโรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (ผ่านระบบ Video Conference) วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อสนับสนุน และการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนด และเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการรับรองคุณภาพยาเสพติด (HA ยาเสพติด)

วันที่ 28 พ.ค. 2565

อ่านต่อ

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดย ดร.นพ.กนก อุตวิชัย  นายแพทย์เชี่ยวชาญ พร้อมคณะกรรมการนิเทศและติดตามด้านมาตรฐานการบำบัดรักษาผู้ติดยา และสารเสพติดในสถานพยาบาล (HA ยาเสพติด) โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพ (Re-accreditation) การดำเนินงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของโรงพยาบาลสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (ผ่านระบบ Video Conference) วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อสนับสนุน และการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนด และเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการรับรองคุณภาพยาเสพติด (HA ยาเสพติด)

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดย ดร.นพ.กนก อุตวิชัย นายแพทย์เชี่ยวชาญ พร้อมคณะกรรมการนิเทศและติดตามด้านมาตรฐานการบำบัดรักษาผู้ติดยา และสารเสพติดในสถานพยาบาล (HA ยาเสพติด) โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพ (Re-accreditation) การดำเนินงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของโรงพยาบาลสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (ผ่านระบบ Video Conference) วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อสนับสนุน และการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนด และเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการรับรองคุณภาพยาเสพติด (HA ยาเสพติด)

วันที่ 28 พ.ค. 2565

อ่านต่อ

เอกสาร

นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมทางการแพทย์ กรมการแพทย์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ดร.นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ นพ.กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิชาการแพทย์ นายชัยชนะ วีระสุชาติ ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง พญ.นภา ศิริวัฒนากุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางจิรันดา ไกรฤทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นพ.ธฤต แตระกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชวิถี และคณะกรรมการฯ จากโรงพยาบาล/สถาบัน ในสังกัดกรมการแพทย์ เพื่อรับทราบการดำเนินงานเรื่องบันทึกความร่วมมือด้านนวัตกรรมฯ ระหว่างกรมการแพทย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และสวทช. การประกวดผลงานนวัตกรรมในงานประชุมวิชาการ 80 ปี ผลการดำเนินงานของคณะทำงานนวัตกรรมทางการแพทย์ กรมการแพทย์ และผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม ทางการแพทย์ฯ พร้อมทั้งพิจารณาการประกาศใช้ระเบียบกรมการแพทย์ว่าด้วยเงินรายรับจากการดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2565 และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ร่วมกับนักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากกองวิชาการแพทย์ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม สำนักดิจิทัลการแพทย์ และกองบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ พร้อมระบu Teleconference

นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมทางการแพทย์ กรมการแพทย์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ดร.นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ นพ.กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิชาการแพทย์ นายชัยชนะ วีระสุชาติ ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง พญ.นภา ศิริวัฒนากุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางจิรันดา ไกรฤทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นพ.ธฤต แตระกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชวิถี และคณะกรรมการฯ จากโรงพยาบาล/สถาบัน ในสังกัดกรมการแพทย์ เพื่อรับทราบการดำเนินงานเรื่องบันทึกความร่วมมือด้านนวัตกรรมฯ ระหว่างกรมการแพทย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และสวทช. การประกวดผลงานนวัตกรรมในงานประชุมวิชาการ 80 ปี ผลการดำเนินงานของคณะทำงานนวัตกรรมทางการแพทย์ กรมการแพทย์ และผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม ทางการแพทย์ฯ พร้อมทั้งพิจารณาการประกาศใช้ระเบียบกรมการแพทย์ว่าด้วยเงินรายรับจากการดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2565 และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ร่วมกับนักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากกองวิชาการแพทย์ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม สำนักดิจิทัลการแพทย์ และกองบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ พร้อมระบu Teleconference

นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมทางการแพทย์ กรมการแพทย์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ดร.นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ นพ.กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิชาการแพทย์ นายชัยชนะ วีระสุชาติ ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง พญ.นภา ศิริวัฒนากุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางจิรันดา ไกรฤทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นพ.ธฤต แตระกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชวิถี และคณะกรรมการฯ จากโรงพยาบาล/สถาบัน ในสังกัดกรมการแพทย์ เพื่อรับทราบการดำเนินงานเรื่องบันทึกความร่วมมือด้านนวัตกรรมฯ ระหว่างกรมการแพทย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และสวทช. การประกวดผลงานนวัตกรรมในงานประชุมวิชาการ 80 ปี ผลการดำเนินงานของคณะทำงานนวัตกรรมทางการแพทย์ กรมการแพทย์ และผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม ทางการแพทย์ฯ พร้อมทั้งพิจารณาการประกาศใช้ระเบียบกรมการแพทย์ว่าด้วยเงินรายรับจากการดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2565 และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ร่วมกับนักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากกองวิชาการแพทย์ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม สำนักดิจิทัลการแพทย์ และกองบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ พร้อมระบu Teleconference

วันที่ 28 พ.ค. 2565

อ่านต่อ

หมวดข่าวสาร หมวดข่าวสาร

หน่วยบริการ หน่วยบริการ

ลิงค์อื่นๆ