สุขภาพประชาชนและความรู้การแพทย์สำหรับประชาชน


ลำดับ
หัวข้อ ความรู้การแพทย์สำหรับประชาชน
หน่วยงาน
วันที่เพยแพร่
ภาพ
1
Healthy Lungs – Never More Important “ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการมีปอดที่แข็งแรง” กรมการแพทย์ วันที่ 16.11.2564
2
สรุปผลการดำเนินงานของกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการแพทย์ วันที่ 15.11.2564
3
แนะนำแอปพลิเคชัน "ห่วงใย DMS" สำหรับผู้ป่วยยาเสพติดและญาติ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ วันที่ 06.11.2564
4
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เปิดตัวรถหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ (NIT Mobile Stroke Unit) สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 29.10.2564
5
For Fun Family EP6 ครอบครัวตัว ฟ. ตอน "กันไว้ฟันไม่ล้ม" สถาบันทันตกรรม วันที่ 31.10.2564
6
For Fun Family EP5 ครอบครัวตัว ฟ. ตอน "ฟันเทียมก็เยี่ยมได้" สถาบันทันตกรรม วันที่ 30.10.2564
7
For Fun Family EP4 ครอบครัวตัว ฟ. ตอน "ยิ้มได้เคี้ยวอร่อย ด้วยรากฟันเทียม" สถาบันทันตกรรม วันที่ 29.10.2564
8
For Fun Family EP3 ครอบครัวตัว ฟ. ตอน "คุณตายิ้มหอม" สถาบันทันตกรรม วันที่ 28.10.2564
9
For Fun Family EP2 ครอบครัวตัว ฟ. ตอน "คุณหมอซ่อมได้" สถาบันทันตกรรม วันที่ 27.10.2564
10
For Fun Family EP1ครอบครัวตัว ฟ.ตอน "รากฟัน รักษาทัน ฟันไม่หลอ" สถาบันทันตกรรม วันที่ 26.10.2564
11
Time is Brain : รู้ เร็ว รอด ปลอดอัมพาต ตอน ราตรีสวัสดิ์ สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 25.10.2564
12
Time is Brain : รู้ เร็ว รอด ปลอดอัมพาต ตอน ทิวาสวัสดิ์ สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 25.10.2564
13
Time is Brain : รู้ เร็ว รอด ปลอดอัมพาต ตอน อรุณสวัสดิ์ สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 25.10.2564
14
โรงพยาบาลสนามเลิดสิน กรมการแพทย์ ความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 โรงพยาบาลเลิดสิน วันที่ 19.10.2564
15
154 วัน กับภารกิจช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด 19 ของศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ วันที่ 15.10.2564
16
คำแนะนำหลังการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็กนักเรียน โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 10.10.2564
17
การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในสถานศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนตามความสมัครใจในเขตกรุงเทพมหานคร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 10.10.2564
18
กรมการแพทย์ สธ.-หัวเว่ย ลงนามพัฒนาระบบ 5G Healthcare สนับสนุนการแพทย์ทางไกล กรมการแพทย์ วันที่ 02.10.2564
19
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นหนึ่งเดียวเพื่อผู้ป่วยโควิด 19 กรมการแพทย์ วันที่ 23.09.2564
20
80 ปีกรมการแพทย์ "ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต" กรมการแพทย์ วันที่ 19.09.2564
21
รางวัลเลิศรัฐ รางวัลแด่คนช่างฝันและทำฝันให้เป็นจริง #กรมการแพทย์ #ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต กรมการแพทย์ วันที่ 17.09.2564
22
แหล่ป้องกันครอบจักรวาล (Universal Prevention) จากน้าโย่ง #กระทรวงสาธารณสุข #ป้องกันครอบจักรวาล วันที่ 16.09.2564
23
การรักษาโรคมะเร็งในยุค New Normal (วิถีใหม่) กรมการแพทย์ วันที่ 14.09.2564
24
เช็กสัญญาณอันตรายที่คนทั่วไปควรสังเกต เพื่อรับมือกับ COVID-19 กรมการแพทย์ วันที่ 14.09.2564
25
ผู้ป่วยโรคทรวงอกกับการรับมือ COVID-19 กรมการแพทย์ วันที่ 14.09.2564
26
การรักษาโรคในเด็ก ท่ามกลางวิกฤติ COVID-19 กรมการแพทย์ วันที่ 14.09.2564
27
เสียงจากพยาบาลผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า ในภาวะวิกฤติ COVID-19 กรมการแพทย์ วันที่ 13.09.2564
28
ส่องศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง บางซื่อ | หนึ่งในหน้าด่านสำคัญเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ กรมการแพทย์ วันที่ 13.09.2564
29
ดูแลด้วยใจ ... การดูแลผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มผู้ป่วยพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง #กรมการแพทย์ กรมการแพทย์ วันที่ 11.09.2564
30
ผู้บริหารกรมการแพทย์อวยพรผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมการแพทย์ วันที่ 10.09.2564
31
ขอบคุณจากหัวใจ...ขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ป่วยจิตอาสา ณ ศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 07.09.2564
32
การดูแลทารกแรกเกิดที่ติดโควิด 19 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 30.08.2564
33
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ รับทารก แฝด 3 ที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อโควิด 19 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 30.08.2564
34
หออภิบาลคุณภาพชีวิตโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี วันที่ 27.08.2564
35
กรมการแพทย์เผยแพร่กระบวนการนำผู้ติดเชื้อโควิด 19 เข้าสู่ระบบการรักษา วันที่ 25.08.2564
36
มาดูวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อต้องทำ Home isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้าน Ep.2 วันที่ 19.08.2564
37
มาตรการ Home Isolation Community Isolation เบื้องหลังแผน Save ชีวิตผู้ป่วย ในสถานการณ์โควิด 19 ระบาด วันที่ 12.08.2564
38
ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 สถานีกลางบางซื่อ วันที่ 12.08.2564
39
โรงพยาบาลบุษราคัมศูนย์กลางดูแลผู้ป่วยโควิด 19 เกณฑ์สีเหลือง (อาการปานกลาง) วันที่ 12.08.2564
40
ความพร้อมประเทศไทย รับมือโควิด 19 ระลอกใหม่ (คลัสเตอร์สถานบันเทิง) วันที่ 12.08.2564
41
มาตรฐานและความร่วมมือในการักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด 19 วันที่ 12.08.2564
42
การแยกกักตัวที่บ้านเป็นยังไง ? วันที่ 06.08.2564
43
กรมการแพทย์เปิดเผยแนวทางการดำเนินงาน การแยกกักตัวในชุมชน (Community isolation) กรมการแพทย์ วันที่ 22.07.2564
44
โรงพยาบาลราชวิถีเผยแพร่แนวทางการดำเนินโครงการ Home Isolation โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 21.07.2564
45
กรมการแพทย์เผยแพร่คลิปแนวทางการทำ Home Isolation สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 กรมการแพทย์ วันที่ 09.07.2564
46
คำแนะนำการปฎิบัติเมื่อต้องแยกกักตัวที่บ้าน สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างรอครบกำหนด 14 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี วันที่ 30.06.2564
47
ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อผู้ป่วยโควิด 19 วันที่ 24.06.2564
48
ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคม วันที่ 21.06.2564
49
รู้และเข้าใจก่อนฉีดวัคซีน โควิด 19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ วันที่ 12.06.2564
50
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการทำความสะอาดคืนพื้นที่ให้กับหอผู้ป่วยวิกฤตความดันลบ (ICU AIIR) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ วันที่ 11.06.2564
51
ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคม วันที่ 07.06.2564
52
กรมการแพทย์ย้ำผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ต้องลงทะเบียนก่อนรับบริการ กรมการแพทย์ วันที่ 04.06.2564
53
ถ่ายทอดสด : การบรรยายพิเศษ " วัคซีน COVID-19 มาแล้ว ท่านพร้อมหรือยัง " กองวิชาการแพทย์ วันที่ 15.05.2564
54
แนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรคและกลุ่มผู้สูงอายุ กองวิชาการแพทย์ วันที่ 15.05.2564
55
มากกว่าคำว่าขอบคุณ ...น้ำใจที่มีให้คนไทยทุกคนจาก กสทช. #รวมใจสู้ภัยโควิด19 วันที่ 14.05.2564
56
เช็คตัวท่านเอง มีความเสี่ยงป่วยโควิด 19 ระดับใด ? กรมการแพทย์ วันที่ 12.05.2564
57
หอผู้ป่วย COVID-19 ส่วนขยาย กรมการแพทย์ @สบยช. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ วันที่ 11.05.2564
58
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ จับมือ SCG สร้างไอซียู โควิด 19 ส่วนต่อขยายที่ รพ.ราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 10.05.2564
59
ภาวะแขนบวม ภายหลังการผ่าตัดเต้านมร่วมกับเลาะต่อมน้ำเหลือง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วันที่ 07.05.2564
60
Thailand Today2021 EP119 Setting Up Field Hospitals in Bangkok to Fight the Third Wave of COVID 19 วันที่ 29.04.2564
61
เข้าใจให้มากขึ้นกับผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด 19 กรมการแพทย์ วันที่ 25.04.2564
62
ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ต้องดูแลตนเองอย่างไร ระหว่างรอรถโรงพยาบาลมารับที่บ้าน กรมการแพทย์ วันที่ 23.04.2564
63
กรมการแพทย์ส่งกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตโควิด 19 นี้ไปด้วยกัน เพราะเราคือ #ทีมประเทศไทย กรมการแพทย์ วันที่ 20.04.2564
64
Save ทุกลมหายใจ พาคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด 19 วันที่ 20.04.2564
65
อธิบดีกรมการแพทย์ เผยเหตุผล 3 ประการ ที่ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล กรมการแพทย์ วันที่ 18.04.2564
66
โครงการหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสากรมการแพทย์ เพื่อประชาชนในพื้นที่พิเศษและพื้นที่หมู่เกาะ กรมการแพทย์ วันที่ 11.04.2564
67
รู้จัก "สถาบันประสาทวิทยา Neurological institute of Thailand" สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 01.04.2564
68
อธิบดีกรมการแพทย์ เชิญชวนประชาชนร่วมฉีดวัคซีนโควิด 19 @กรมการแพทย์ Department of medical services กรมการแพทย์ วันที่ 28.03.2564
69
ความซึ้งใจของผู้ป่วยโควิด 19 หนึ่งในผู้รอดชีวิต จากความทุ่มเทของแพทย์ไทย กรมการแพทย์ วันที่ 25.03.2564
70
ความคืบหน้านโยบายกัญชาจากสมุนไพรสู่พืชเศรษฐกิจ วันที่ 11.03.2564
71
วัคซีนโควิด 19 คืนรอยยิ้มประเทศไทย วันที่ 11.03.2564
72
ระบบการจัดการวัคซีนโควิด 19 เพื่อคนไทย วันที่ 11.03.2564
73
ผลงานเด่นของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2563 วันที่ 11.03.2564
74
การดูแลทารกแรกเกิดที่ติดเชื้อ COVID-19 โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 09.03.2564
75
มะเร็งคืออะไร โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วันที่ 22.02.2564
76
เรื่องน่ารู้ของ Cancer Anywhere สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วันที่ 19.02.2564
77
การบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดฉุกเฉิน COVID-19 กรมการแพทย์ วันที่ 10.02.2564
78
“วัคซีนโควิด-19 เพื่อคนไทย” กรมการแพทย์ วันที่ 10.02.2564
79
วันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ World Cancer Day "I am and l will รู้สู้มะเร็ง" สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วันที่ 04.02.2564
80
การปรับปรุงห้องผ่าตัดแบบชั่วคราวหรือกึ่งถาวรในสถานการณ์ COVID-19 กรมการแพทย์ วันที่ 03.02.2564
81
ส่งกำลังใจให้นักรบชุดขาว (ฉบับสมบูรณ์) กรมการแพทย์ วันที่ 03.02.2564
82
Field Hospital. A multi-sectoral effort in taking care of COVID-19 patients. (ENG SUB) กรมการแพทย์ วันที่ 01.02.2564
83
โรงพยาบาลสนาม ... ความทุ่มเทของทุกภาคส่วนดูแลผู้ป่วย COVID-19 กรมการแพทย์ วันที่ 11.01.2564
84
คลินิกมลพิษ (ฉบับสมบูรณ์) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี วันที่ 01.02.2564
85
มาตรฐานทางจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 วันที่ 24.11.2563
86
วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี วันที่ 14.10.2563
87
“ล้ม” สัญญาณอันตรายของชีวิต สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ วันที่ 01.10.2563
88
แค่หลงลืมหรือสมองเสื่อม สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ วันที่ 01.10.2563
89
Super SAFE สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ วันที่ 01.10.2563
90
โจรขโมยความจำ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ วันที่ 01.10.2563
91
ความเชื่อกับโรคมะเร็ง โดย นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วันที่ 13.09.2563
92
รพ.ราชวิถี ผ่าตัดกะโหลกเทียมเสมือนจริง ด้วยพิมพ์ 3D โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11.07.2563
93
วิดีทัศน์ผลงานเด่นกรมการแพทย์ Version ภาษาอังกฤษ กองวิชาการแพทย์ วันที่ 25.06.2563
94
วิดีทัศน์ผลงานเด่นกรมการแพทย์ Version ภาษาไทย กองวิชาการแพทย์ วันที่ 25.06.2563
95
วิดีทัศน์ผลงานเด่นกรมการแพทย์ Version ภาษาอังกฤษ (อธิบดีกรมการแพทย์) กองวิชาการแพทย์ วันที่ 25.06.2563
96
วิดีทัศน์ผลงานเด่นกรมการแพทย์ Version ภาษาไทย (อธิบดีกรมการแพทย์) กองวิชาการแพทย์ วันที่ 25.06.2563
97
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับประชาชน กรมการแพทย์ วันที่ 01.11.2562
98
ไม่ฉุกเฉิน ไม่ใช้ห้องฉุกเฉิน ... เพราะทุกนาทีมีค่าในห้องฉุกเฉิน กรมการแพทย์ วันที่ 17.12.2562

ลิงค์อื่นๆ