ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
1ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ของกรมการแพทย์ จำนวน 4 ตำแหน่ง30 มิ.ย. 2565
2ประกาศสถาบันทันตกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา29 มิ.ย. 2565
3ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา27 มิ.ย. 2565
4รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)ระดับสูงของกรมการแพทย์24 มิ.ย. 2565
5ประกาศสถาบันทันตกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา20 มิ.ย. 2565
6ประกาศสถาบันทันตกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ25 พ.ค. 2565
7ประกาศสถาบันทันตกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล20 พ.ค. 2565
8ประกาศสถาบันทันตกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์)19 พ.ค. 2565
9ประกาศสถาบันทันตกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา18 พ.ค. 2565
10ประกาศสถาบันทันตกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 9 อัตรา ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8 อัตรา18 พ.ค. 2565
11ประกาศสถาบันทันตกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา18 พ.ค. 2565
12ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกาเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ07 เม.ย. 2565
13ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (สัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่2)31 มี.ค. 2565
14ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201922 มี.ค. 2565
15ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่งนายแพทย์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข17 มี.ค. 2565
16ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (สัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201911 มี.ค. 2565
17ประกาศสถาบันทันตกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา01 มี.ค. 2565
18ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจเพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด1928 ก.พ. 2565
19รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ23 ก.พ. 2565
20สรุปการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ด้วยเงินสวัสดิการกรมการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานโรงอาหาร โดยวิธัการสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร1 กรมการแพทย์21 ก.พ. 2565
รายการต่อหน้า1 - 20 ใน 166 รายการ

ลิงค์อื่นๆ