แนวทางเวชปฏิบัติ


ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
1แนวทางปฏิบัติ NewNormol ENT18 ส.ค. 2564
2คู่มือการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์)14 ม.ค. 2564
3แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข08 ธ.ค. 2563
4แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)19 ต.ค. 2563
5คู่มือการจัดบริการ คลินิกเบาหวานความดันโลหิตสูงวิถีใหม่ แบบยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง (สำหรับระดับผู้ปฏิบัติงาน)15 ก.ค. 2563
6แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (IPD)ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201909 มิ.ย. 2563
7แนวทางปฏิบัติการทำหัตถการผ่าตัดสถานการณ์ COVID-1927 มี.ค. 2563
8แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCov)13 ก.พ. 2563
9แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วย โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง08 ม.ค. 2563
10แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในเด็ก พ.ศ.256230 เม.ย. 2562
11แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย26 ก.ค. 2561
12รายชื่อคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเบิกจ่ายยา Peramivir15 ธ.ค. 2560
13แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ (Avian Influenza) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 วันที่ 1 ธันวาคม 256015 ธ.ค. 2560
  • 1
รายการต่อหน้า1 - 13 ใน 13 รายการ

ลิงค์อื่นๆ