ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
181ขยายระยะเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์14 พ.ย. 2559
182รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักวิชาการแพทย์11 พ.ย. 2559
183รับสมัครงานลูกจ้างรายคาบตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้09 พ.ย. 2559
184ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์28 ต.ค. 2559
185รับสมัครงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันทันตกรรม06 ต.ค. 2559
186ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานโครงการฯ ของสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์04 ต.ค. 2559
187ประกาศบัญชีรายชื้อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ30 ก.ย. 2559
188บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานโครงการพัฒนาและเผยแพร่ชุดความรู้แบบมีส่วนร่วมด้านการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน28 ก.ย. 2559
189ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่และบัญชี จำนวน 1อัตรา ของสถาบันสิรินธรฯ27 ก.ย. 2559
190รับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์26 ก.ย. 2559
191ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักสารสนเทศการแพทย์19 ก.ย. 2559
192ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน15 ก.ย. 2559
193ประกาศรับสมัครงานเป็นผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา07 ก.ย. 2559
194ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานสำนักวิชาการแพทย์30 ส.ค. 2559
195รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ22 ส.ค. 2559
196ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานสำนักวิชาการแพทย์22 ส.ค. 2559
197ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานที่กลุ่มตรวจสอบภายใน19 ส.ค. 2559
198ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ปฏิบัติงานที่สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ19 ส.ค. 2559
199รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานสำนักสารสนเทศการแพทย์18 ส.ค. 2559
200ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน16 ส.ค. 2559
รายการต่อหน้า181 - 200 ใน 215 รายการ