ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
201รับสมัครงานตำแหน่งเภสัชกรจำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ02 ส.ค. 2559
202ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน25 ก.ค. 2559
203ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ14 ก.ค. 2559
204ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สำนักวิชาการแพทย์14 ก.ค. 2559
205ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี14 ก.ค. 2559
206ประกาศสำนักสารสนเทศการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์13 ก.ค. 2559
207ประกาศสำนักวิชาการแพทย์ เรื่องขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. - 19 ส.ค. 255913 ก.ค. 2559
208รายชื่อที่ผ่านการประเมินสมรรถะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการบัญชี13 ก.ค. 2559
209ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง11 ก.ค. 2559
210ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน08 ก.ค. 2559
211รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่กลุ่มตรวจสอบภายใน30 มิ.ย. 2559
212รับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ30 มิ.ย. 2559
213รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา มาปฏิบัติงานที่กลุ่มตรวจสอบภายใน30 มิ.ย. 2559
214ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของสำนักสารสนเทศการแพทย์27 มิ.ย. 2559
215ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของกองคลัง27 มิ.ย. 2559
รายการต่อหน้า201 - 215 ใน 215 รายการ