ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
61รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 2อัตรา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2อัตรา ปฏิบัติงานสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ02 ส.ค. 2562
62รับสมัครตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ02 ส.ค. 2562
63ประกาศรับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ12 ก.ค. 2562
64ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบใน ปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน09 ก.ค. 2562
65ประกาศรับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ08 ก.ค. 2562
66ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงานสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ08 ก.ค. 2562
67ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์26 มิ.ย. 2562
68ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์14 มิ.ย. 2562
69รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์22 พ.ค. 2562
70ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์13 พ.ค. 2562
71ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์01 พ.ค. 2562
72ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา ของหน่วยงานสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ18 เม.ย. 2562
73ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่สำนักนิเทศระบบการแพทย์18 เม.ย. 2562
74ประกาศรับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์09 เม.ย. 2562
75ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ04 เม.ย. 2562
76ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์27 มี.ค. 2562
77ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานสำนักวิชาการแพทย์25 มี.ค. 2562
78ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์22 มี.ค. 2562
79ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์20 มี.ค. 2562
80รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สำนักวิชาการแพทย์18 มี.ค. 2562
รายการต่อหน้า61 - 80 ใน 172 รายการ

ลิงค์อื่นๆ