นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในประเด็นเรื่อง "ภัยอันตรายของยาเสพติดที่สามารถเกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพ" และรายการ "Big Story /เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอส" ในประเด็น "อันตรายยอดฮิต ยาเสพติดสูตรตาย" เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ยาเสพติด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและพื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564


วันที่ 22 ม.ค. 2564

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในประเด็นเรื่อง "ภัยอันตรายของยาเสพติดที่สามารถเกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพ" และรายการ "Big Story /เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอส" ในประเด็น "อันตรายยอดฮิต ยาเสพติดสูตรตาย" เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ยาเสพติด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและพื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

ลิงค์อื่นๆ