นายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)  แพทย์หญิงอินท์สุดา  แก้วกาญจน์  รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมรับมอบ ชุด PPE  อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลป้องกันเชื้อโรค จำนวน  300 ชุด และเทอร์โมมิเตอร์ เครื่องตรวจอุณหภูมิร่างกาย  จำนวน 150 เครื่อง บริจาคโดย บริษัท โอเวอร์ซึ อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฎิบัติงานในสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564


วันที่ 04 พ.ค. 2564

นายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) แพทย์หญิงอินท์สุดา  แก้วกาญจน์  รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมรับมอบ ชุด PPE  อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลป้องกันเชื้อโรค จำนวน  300 ชุด และเทอร์โมมิเตอร์ เครื่องตรวจอุณหภูมิร่างกาย  จำนวน 150 เครื่อง บริจาคโดย บริษัท โอเวอร์ซึ อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฎิบัติงานในสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE