ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรม การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการพยาบาล หัวข้อ : การดูแลผู้ป่วยให้สารน้ำและสารอาหารทางหลอดเลือดดำ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 1 โดย พว. รัชนีบูลย์ เงินวิลัย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวเปิดงาน คุณปานจิตต์ พรหมโชติหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสยาม 1-3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565


วันที่ 06 ส.ค. 2565

ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรม การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการพยาบาล หัวข้อ : การดูแลผู้ป่วยให้สารน้ำและสารอาหารทางหลอดเลือดดำ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 1 โดย พว. รัชนีบูลย์ เงินวิลัย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวเปิดงาน คุณปานจิตต์ พรหมโชติหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสยาม 1-3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

ลิงค์อื่นๆ