ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
1คู่มือแนวทางการปฎิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่และเลขานุการ การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กรมการแพทย์31 มี.ค. 2563
2ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ256226 ก.พ. 2563
3ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปี2559-2562(ต.ค.61-มี.ค.62)28 มิ.ย. 2562
4จำนวน case STEMI ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 256228 มิ.ย. 2562
5แนวทางการปฏิบัติในการรับ refer ผู้ป่วย Fast trak STEMI เพื่อทำ PPCI สถาบันโรคทรวงอก28 มิ.ย. 2562
6แผนภูมิการรักษาผู้ป่วย STEMI 256128 มิ.ย. 2562
7โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน28 มิ.ย. 2562
8ความพึงพอใจใน Stroke Unit28 มิ.ย. 2562
9สรุปรายงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) ปี 256128 มิ.ย. 2562
10บทสรุปสำหรับผู้บริหารระดับกระทรวง โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)28 มิ.ย. 2562
11แนวทางการประเมินสถานพยาบาล ด้านโรคหลอดเลือดสมอง28 มิ.ย. 2562
12คู่มือในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก28 มิ.ย. 2562
13คู่มือโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพาต อัมพฤกษ์) สำหรับประชาชน28 มิ.ย. 2562
14หลักเกณฑ์ต่างๆการบริหารทรัพยากรบุคคล29 เม.ย. 2562
15กฎระเบียบข้าราชการ29 เม.ย. 2562
16กฎหมายด้านการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ02 เม.ย. 2562
17กฎหมายด้านตรวจสอบ02 เม.ย. 2562
18กฎหมายด้านบัญชี02 เม.ย. 2562
19กฎหมายด้านงบประมาณ02 เม.ย. 2562
20กฎหมายด้านการเงิน02 เม.ย. 2562
รายการต่อหน้า1 - 20 ใน 180 รายการ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH